Lembaga Pengarah - Perbankan Pelaburan
Datuk Azizan Haji Abd. Rahman
  • Pengerusi / Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
  • Ahli Jawatankuasa Pengurusan Risiko
  • Ahli Jawatankuasa Audit dan Pematuhan
Dato' Kaziah Abd Kadir
  • Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
  • Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan
Ahlan Nasri Mohd Nasir
  • Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
  • Pengerusi Jawatankuasa Audit dan Pematuhan
  • Ahli Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan
  • Ahli Jawatankuasa Lembaga Kredit
Azlan Abdullah
  • Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
  • Pengerusi Jawatankuasa Lembaga Kredit
  • Ahli Jawatankuasa Pengurusan Risiko
  • Ahli Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan
Datuk Mohd Nasir bin Ali
  • Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
  • Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Risiko
  • Ahli Jawatankuasa Lembaga Kredit
Dato' Charon Wardini Mokhzani
  • Pengarah Bukan Bebas Eksekutif
  • Ahli Jawatankuasa Lembaga Kredit

Share:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn