Jawatankuasa Pengurusan – Amanah International Finance

Johnson Rudd
Ketua Pembiayaan Mezanin

Jasbant Singh a/l Puran Singh
Pembangunan Perniagaan

Vacant
Jabatan Operasi