"Kami adalah pengurus dana asas jangka panjang yang aktif dengan usaha konsisten untuk mencapai prestasi luar biasa".

MIDF Amanah menyediakan perkhidmatan pengurusan dana kepada badan-badan berkanun, dana pencen swasta atau persendirian, syarikat takaful, dana kerajaan negeri, badan-badan amal dan yayasan, syarikat-syarikat swasta, serta badan-badan korporat.

Pasukan kami mempunyai pengalaman yang luas dalam pasaran tempatan, menguruskan kedua-dua portfolio pelaburan konvensional dan Syariah.

Kami memahami profil risiko pelanggan-pelanggan kami dan memberikan penyelesaian pelaburan yang direka khas untuk memenuhi keperluan unik, setiap pelanggan. Kami mempunyai  integriti yang tinggi dan mengamalkan proses pelaburan yang kukuh, lagi sistematik bagi memastikan portfolio yang diuruskan mengikut taraf etika dan tadbir urus yang tinggi.

Lembaga Pengarah Investment Committee Penasihat Syariah Manager's Delegates Financial Position

Dana Unit Amanah

Strategi pelaburan kami, ditumpukan kepada perlaksanaan peruntukan aset yang sesuai dan pemilihan sekuriti berdasarkan tinjauan pelaburan semasa.

Daily Prices of the Fund

FUNDS NAV PER UNIT (RM) CHANGES (RM)
MIDF AMANAH GROWTH FUND 0.4980

-0.0053

MIDF AMANAH STRATEGIC FUND

1.1344

-0.0282

MIDF AMANAH ISLAMIC FUND 0.3096

-0.0048

MIDF AMANAH DYNAMIC FUND

0.7300

-0.0096
MIDF AMANAH SHARIAH MONEY MARKET FUND II,(formerly known as MIDF Amanah Money Market Fund) 0.5000  0.0000
MIDF AMANAH SHARIAH MONEY MARKET FUND  1.0000  0.0000
MIDF AMANAH ESG MUSTADAMAH FUND

1.0418

-0.0127
MIDF AMANAH SHARIAH EQUITY FUND

0.8130

-0.0103

FBMSHA

11,914.90

-63.56
FBMHIJRAH

12,447.96

-19.83

FBMSCSM

14,792.14

-323.33

 

Dana Pertumbuhan MIDF Amanah

Saiz dana yang diluluskan kepada MAGF ialah sebanyak tiga ratus juta (300,000,000) unit.

Tarikh penubuhan:

2 Disember 1966

Kewangan Akhir Tahun:

hari ke-15 April

Jenis Dana:

Pendapatan dan Pertumbuhan

Kategori Dana:

Ekuiti

Objektif pelaburan MAGF
Objektif pelaburan dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang melalui pelaburan dalam syarikat-syarikat kecil yang berpotensi mencapai perkembangan mantap.

Nota: Sebarang perubahan penting terhadap objektif pelaburan Dana memerlukan kelulusan Pemegang Unit.


Profil Pelabur
MAGF sesuai untuk pelabur yang mencari pertumbuhan modal jangka panjang dan bersedia untuk memikul tahap yang tinggi risiko di pasaran saham

Dasar Pelaburan dan Strategi
Strategi pelaburan adalah untuk mendapatkan peningkatan modal jangka panjang dengan melabur dalam saham syarikat-syarikat kecil yang berpotensi membawa pertumbuhan tinggi.

Strategi pelaburan keseluruhan bagi dana ini memberi tumpuan kepada perlaksanaan peruntukan aset yang sesuai dan pemilihan sekuriti berdasarkan tinjauan pelaburan pada masa itu. Dalam erti kata lain, Pengurus dana ini bertujuan untuk menggunakan strategi gabungan optimum peruntukan aset dan pemilihan sekuriti dana pada bila-bila masa. Pengurus mengamalkan pendekatan ‘Top Down’ dan pendekatan peruntukan aset ‘Bottom Up’ kepada pemilihan sekuriti.

Keputusan peruntukan aset tersebut diperolehi setelah menilai suasana ekonomi dan politik antarabangsa dan tempatan, serta faktor-faktor lain yang berkaitan. Bagi pemilihan sekuriti, Pengurus dana akan menggunakan pelbagai ukuran penilaian ekuiti. Sebahagian atau kesemua ukuran ini boleh digunakan untuk menilai ekuiti, berdasarkan aktiviti perniagaan syarikat berkaitan, ciri-ciri sektor dan kitaran ekonomi . Strategi pemilihan saham juga mengambilkira sebarang perubahan di sesebuah syarikat.

Strategi Pengurusan Risiko
Pengurus dana akan menggunakan aset yang telah diperuntukan bagi tujuan mengurangkan risiko pelaburan keseluruhan Dana. Peruntukan aset membolehkan penukaran asset secara strategik untuk melindungi nilai keseluruhan Dana apabila perlu. Pemilihan sektor pula menyediakan peluang untuk mempelbagaikan risiko pelaburan dalam satu kelas aset. Tambahan pula, bagi ekuiti, pelaburan dalam mana-mana satu saham biasanya tidak lebih daripada 5% kepada 10% daripada nilai Dana sebagai langkah mempelbagaikan risiko.

Langkah-langkah Pertahanan Sementara
Pengurus dana boleh mengambil kedudukan untuk mempertahankan dana untuk sementara waktu, yang mungkin tidak selaras dengan peruntukan aset Dana, sebagai tindak balas kepada situasi ekonomi, politik atau mana-mana keadaan pasaran lain, yang tidak stabil. Dalam keadaan sedemikian, Pengurus dana boleh mengagihkan semula pelaburan ekuiti KWSP ke dalam kelas aset lain seperti wang tunai di bank dan / atau aset cair.

Polisi ‘Gearing’
Dana tidak boleh meminjam wang tunai atau aset lain (termasuk pinjaman sekuriti) untuk membiayai aktiviti-aktiviti Dana atau meminjamkan wang tunai atau pelaburannya.

Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dana ini dan prosedur pelaburan, penebusan, penukaran, memindahkan atau menggunakan langakah-langkah ‘cooling’, sila hubungi talian perkhidmatan pelanggan kami.
Dana Strategik MIDF Amanah

Saiz dana yang diluluskan kepada MASF ialah sebanyak tiga ratus juta (300,000,000) unit.

Tarikh penubuhan:

1 Jun 1970

Kewangan Akhir Tahun:

hari ke-15 Jan

Jenis Dana:

Smallcap

Kategori Dana:

Ekuiti

Objektif pelaburan MASF
Objektif pelaburan dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang melalui pelaburan dalam syarikat-syarikat kecil yang berpotensi mencapai perkembangan mantap.

Nota: Sebarang perubahan penting terhadap objektif pelaburan Dana memerlukan kelulusan Pemegang Unit.

Profil pelabur
MASF sesuai untuk pelabur-pelabur yang mahukan pertumbuhan modal jangka panjang dan bersedia untuk memikul tahap risiko di pasaran saham yang tinggi.

Dasar Pelaburan dan Strategi
Strategi pelaburan adalah untuk mendapatkan peningkatan modal jangka panjang dengan melabur dalam saham syarikat-syarikat kecil yang berpotensi membawa pertumbuhan tinggi.
Strategi pelaburan keseluruhan bagi Dana ini tertumpu kepada perlaksanaan peruntukan aset yang sesuai dan pemilihan sekuriti berdasarkan tinjauan pelaburan yang berlaku pada masa itu. Dalam erti kata lain, Pengurus dana ini bertujuan untuk menggunakan strategi gabungan optimum peruntukan aset dan pemilihan sekuriti pada bila-bila masa. Pengurus dana mengamalkan pendekatan ‘Top Down’ dan pendekatan peruntukan aset ‘Bottom Up’ kepada pemilihan sekuriti.
Keputusan peruntukan aset tersebut diperolehi setelah menilai suasana ekonomi dan politik antarabangsa dan tempatan, serta faktor-faktor lain yang berkaitan. Bagi pemilihan sekuriti, Pengurus dana akan menggunakan pelbagai ukuran penilaian ekuiti. Sebahagian atau kesemua ukuran ini boleh digunakan untuk menilai ekuiti, berdasarkan aktiviti perniagaan syarikat berkaitan, ciri-ciri sektor dan kitaran ekonomi . Strategi pemilihan saham juga mengambilkira sebarang perubahan di sesebuah syarikat.

Strategi Pengurusan Risiko
Pengurus dana akan menggunakan aset yang telah diperuntukan bagi tujuan mengurangkan risiko pelaburan keseluruhan Dana. Peruntukan aset membolehkan penukaran asset secara strategik untuk melindungi nilai keseluruhan Dana apabila perlu. Pemilihan sektor pula menyediakan peluang untuk mempelbagaikan risiko pelaburan dalam satu kelas aset. Tambahan pula, bagi ekuiti, pelaburan dalam mana-mana satu saham biasanya tidak lebih daripada 5% kepada 10% daripada nilai Dana sebagai langkah mempelbagaikan risiko.

Langkah-langkah Pertahanan Sementara
Pengurus dana boleh mengambil kedudukan untuk mempertahankan dana untuk sementara waktu, yang mungkin tidak selaras dengan peruntukan aset Dana, sebagai tindak balas kepada situasi ekonomi, politik atau mana-mana keadaan pasaran lain, yang tidak stabil. Dalam keadaan sedemikian, Pengurus dana boleh mengagihkan semula pelaburan ekuiti KWSP ke dalam kelas aset lain seperti wang tunai di bank dan / atau aset cair.

Polisi ‘Gearing’
Dana tidak boleh meminjam wang tunai atau aset lain (termasuk pinjaman sekuriti) untuk membiayai aktiviti-aktiviti Dana atau meminjamkan wang tunai atau pelaburannya.

Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dana ini dan prosedur pelaburan, penebusan, penukaran, memindahkan atau menggunakan langakah-langkah ‘cooling’, sila hubungi talian perkhidmatan pelanggan kami.
Dana Dinamik MIDF Amanah

Saiz dana yang diluluskan kepada MADF ialah sebanyak tiga ratus juta (300,000,000) unit.


Tarikh Penubuhan:

5 Mei 1976

Kewangan Akhir Tahun:

hari ke-15 Mac

Jenis Dana:

Pertumbuhan

Kategori Dana:

Ekuiti

Objektif pelaburan MADF
Objektif pelaburan dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang melalui pelaburan ekuiti dengan potensi perkembangan yang tinggi.

Nota: Sebarang perubahan penting terhadap objektif pelaburan Dana memerlukan kelulusan Pemegang Unit.

Profil Pelabur
MADF sesuai untuk pelabur yang mahukan pertumbuhan modal jangka panjang dan sanggup menghadapi risiko tahap tinggi dalam pelaburan pasaran saham.

Dasar Pelaburan dan Strategi
Strategi pelaburan adalah untuk mendapatkan peningkatan modal jangka panjang dengan melabur dalam ekuiti Malaysia, tanpa mengambilkira jenis, saiz atau sektor ekuiti.

Strategi pelaburan keseluruhan bagi Dana ini tertumpu kepada perlaksanaan peruntukan aset yang sesuai dan pemilihan sekuriti berdasarkan tinjauan pelaburan yang berlaku pada masa itu. Dalam erti kata lain, Pengurus dana ini bertujuan untuk menggunakan strategi gabungan optimum peruntukan aset dan pemilihan sekuriti pada bila-bila masa. Pengurus dana mengamalkan pendekatan ‘Top Down’ dan pendekatan peruntukan aset ‘Bottom Up’ kepada pemilihan sekuriti.

Keputusan peruntukan aset tersebut diperolehi setelah menilai suasana ekonomi dan politik antarabangsa dan tempatan, serta faktor-faktor lain yang berkaitan. Bagi pemilihan sekuriti, Pengurus dana akan menggunakan pelbagai ukuran penilaian ekuiti. Sebahagian atau kesemua ukuran ini boleh digunakan untuk menilai ekuiti, berdasarkan aktiviti perniagaan syarikat berkaitan, ciri-ciri sektor dan kitaran ekonomi . Strategi pemilihan saham juga mengambilkira sebarang perubahan di sesebuah syarikat.

Strategi Pengurusan Risiko
Pengurus dana akan menggunakan aset yang telah diperuntukan bagi tujuan mengurangkan risiko pelaburan keseluruhan Dana. Peruntukan aset membolehkan penukaran asset secara strategik untuk melindungi nilai keseluruhan Dana apabila perlu. Pemilihan sektor pula menyediakan peluang untuk mempelbagaikan risiko pelaburan dalam satu kelas aset. Tambahan pula, bagi ekuiti, pelaburan dalam mana-mana satu saham biasanya tidak lebih daripada 5% kepada 10% daripada nilai Dana sebagai langkah mempelbagaikan risiko.

Langkah-langkah Pertahanan Sementara
Pengurus dana boleh mengambil kedudukan untuk mempertahankan dana untuk sementara waktu, yang mungkin tidak selaras dengan peruntukan aset Dana, sebagai tindak balas kepada situasi ekonomi, politik atau mana-mana keadaan pasaran lain, yang tidak stabil. Dalam keadaan sedemikian, Pengurus dana boleh mengagihkan semula pelaburan ekuiti KWSP ke dalam kelas aset lain seperti wang tunai di bank dan / atau aset cair.

Polisi ‘Gearing’
Dana tidak boleh meminjam wang tunai atau aset lain (termasuk pinjaman sekuriti) untuk membiayai aktiviti-aktiviti Dana atau meminjamkan wang tunai atau pelaburannya.

Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dana ini dan prosedur pelaburan, penebusan, penukaran, memindahkan atau menggunakan langakah-langkah ‘cooling’, sila hubungi talian perkhidmatan pelanggan kami.

Dana Pasaran Wang MIDF Amanah

Saiz dana yang diluluskan kepada MAMMF ialah sebanyak lima puluh juta (50,000,000) unit.

Tarikh penubuhan:

24 Jan 1984

Kewangan Akhir Tahun: Hari 15 November
Jenis Dana: Pendapatan
Kategori Dana: Pasaran Wang


Objektif Pelaburan MAMMF
Dana ini bertujuan untuk memberi pelabur aliran pendapatan tetap dalam tempoh jangka pendek dan sederhana, di samping mengekalkan kestabilan modal.

Nota: Sebarang perubahan penting terhadap objektif pelaburan Dana memerlukan kelulusan Pemegang Unit.

Profil pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur yang: -

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka pendek atau sederhana;
  • mahukan aliran pendapatan; dan
  • mempunyai toleransi risiko yang rendah.

Dasar Pelaburan dan Strategi
Dana ini akan dilaburkan dalam instrumen pasaran wang dan instrumen hutang jangka pendek yang lain.

Dana ini akan melabur sekurang-kurangnya 90% daripada NAVnya ke dalam deposit, instrumen pasaran wang dan / atau instrumen hutang jangka pendek, yang semuanya mempunyai baki tempoh matang tidak melebihi 365 hari. Sehingga 10% daripada NAB Dana akan dilaburkan dalam instrumen hutang jangka pendek yang mempunyai baki tempoh matang melebihi 365 hari tetapi kurang daripada 732 hari.

Taraf kredit minimum instrumen pasaran wang dan instrumen hutang jangka pendek Dana hendaklah dilaburkan dalam sekurang-kurangnya taraf "BBB" untuk instrumen jangka panjang atau "P2" untuk kertas jangka pendek. Sekiranya penilaian diturunkan di bawah taraf kredit minimum yang ditetapkan, Pengurus dana akan melupuskan instrumen / kertas dalam tempoh masa yang munasabah dengan mengambil kira keadaan pasaran dan faktor-faktor di masa itu.
Dana ini akan diuruskan secara aktif.

Strategi Pengurusan Risiko
Pengurus dana akan menggunakan peruntukan aset untuk mengurangkan risiko pelaburan keseluruhan kepada Dana. Peruntukan aset membolehkan peralihan strategik aset untuk melindungi nilai keseluruhan Dana apabila perlu. Pemilihan sektor sebaliknya menyediakan peluang untuk mempelbagaikan risiko pelaburan dalam kelas aset. Bagi pelaburan pendapatan / sukuk tetap, kepelbagaian tarikh matang, profil kupon / keuntungan dan penarafan kredit minimum BBB instrumen membantu untuk mengurangkan risiko pelaburan.

Langkah-langkah Pertahanan Sementara
Pengurus dana boleh mengambil langkah sementara untuk mempertahankan Dana, yang mungkin tidak selaras dengan peruntukan aset Dana sebagai tindak balas kepada keadaan ekonomi dan politik, serta mana-mana pasaran lain, yang tidak stabil. Dalam keadaan sedemikian, Pengurus boleh mengagihkan semula pelaburan sekuriti pendapatan tetap Dana ke dalam kelas aset lain seperti wang tunai di bank dan / atau aset cair.

Polisi ‘Gearing’
Dana tidak boleh meminjam wang tunai atau aset lain (termasuk pinjaman sekuriti) untuk membiayai aktiviti-aktiviti Dana atau meminjamkan wang tunai atau pelaburannya.

Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Dana ini dan prosedur pelaburan, penebusan, penukaran, memindahkan atau menggunakan langkah-langkah ‘cooling’, sila hubungi talian perkhidmatan pelanggan kami.

Asset Management Fund Fact Sheets

Click to visit the DOWNLOADS section for Fund Fact Sheets.

Master Prospectus, Supplementary Master Prospectus & Investment Application Form

Click HERE for Master Prospectus
Click HERE for First Supplementary Master Prospectus & Investment Application Form.
Click HERE for Second Supplementary Master Prospectus & Investment Application Form.

NOTIS PENTING :

  • Para pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan prospektus yang berkaitan sebelum melabur.
  • Prospektus berkenaan telah didaftarkan dan diserah simpan dengan Suruhanjaya Sekuriti, yang tidak bertanggungjawab atas kandungannya dan tidak perlu didaftarkan, dan tidak boleh dianggap seperti Suruhanjaya Sekuriti mengesyorkan pelaburan.
  • Antara yang lain, pelabur juga perlu mengambil kira yuran dan caj yang terlibat.
  • Harga unit dan pengagihan yang dibayar mungkin akan naik turun.
  • Prestasi masa lalu Dana tidak boleh diambil sebagai petunjuk untuk prestasi masa hadapan.
  • Unit-unit akan hanya dikeluarkan apabila menerima borang permohonan yang dirujuk dan dilampirkan bersama Prospektus