Setiap keputusan yang dibuat dalam perniagaan yang mempunyai implikasi kewangan, dan apa jua keputusan yang melibatkan penggunaan wang adalah keputusan kewangan korporat. Kami berdedikasi untuk membantu syarikat-syarikat dan pemegang-pemegang saham dalam perancangan mereka untuk meningkatkan nilai perniagaan dan memenuhi objektif kewangan korporat mereka. Profesional-profesional perbankan dan kewangan kami, terdiri daripada pakar-pakar perbankan pelaburan, kewangan korporat dan penganalisa-penganalisa kewangan dengan pengalaman luas menjangkau pelbagai industri.

Sebagai bank pelaburan di Malaysia, kami menyediakan pelbagai khidmat nasihat mendalam untuk hal ehwal urus niaga kewangan bernilai tinggi lagi kompleks, seperti Tawaran Awam Permulaan (IPO), penjanaan dana daripada ekuiti atau dalam bentuk hutang, penggabungan dan pemerolehan, penstrukturan semula korporat, penempatan persendirian, serta jual-beli ekuiti dan instrumen-instrumen hutang.

Perkhidmatan kewangan dan perbankan kami merangkumi spektrum yang luas di bawah bahagian perbankan pelaburan kami, bertujuan meningkatkan nilai kewangan dan perniagaan pelanggan-pelanggan kami.

Modal Hutang & Kewangan Korporat
Tawaran Awam Permulaan (IPO)

Apabila anda sudah bersedia untuk memperkembangkan perniagaan ada melalui Tawaran Awam Permulaan (IPO), kami akan pastikan anda mendapat proses yang terbaik untuk mengakses modal yang sesuai. Kami menyediakan maklumat, berserta analisa asas dan  ‘proprietary’ kami, sebelum membuka Tawaran Awam Permulaan (IPO).

Penggabungan dan Pemerolehan (M&A)

MIDF menawarkan akses kepada pelbagai penyelesaian dinamik, dengan kepakaran yang anda perlukan dalam merealisasikan peluang-peluang baru untuk perniagaan anda, daripada profesional-profesional kewangan dan perbankan kami yang mahir, serta berpengalaman dalam hal-hal Penggabungan dan Pemerolehan, yang menyediakan penyelesaian menyeluruh untuk membantu syarikat anda dalam persiapan untuk fasa pertumbuhan seterusnya.

REIT

Kami pertekankan pasaran yang bernilai tinggi di metrik-metrik utama, dalam pelaburan hartanah, yang kami yakin memberi nilai positif ke atas perniagaan anda.

Pasaran Modal Hutang

Kami mendahulukan and menjaga kepentingan pelanggan-pelanggan kami, melaui penyelesaian yang sesuai dengan keperluan modal jangka panjang pelanggan-pelanggan kami. Pada masa yang sama, kami mengimbangi keperluan pelanggan-pelanggan kami untuk modal dalam masa yang singkat dan mengoptimumkan kecekapan kos; mengurangkan kos-kos terbabit.
Melalui gabungan kemahiran pelaksanaan dan kepakaran dalam pasaran modal hutang, kami bekerja dengan anda dalam setiap fasa, serta proses, untuk membantu anda mencapai matlamat pembiayaan perniagaan anda.

Kewangan Korporat

Setiap keputusan yang dibuat dalam perniagaan yang mempunyai implikasi kewangan, dan apa jua keputusan yang melibatkan penggunaan wang adalah keputusan kewangan korporat. Kami berdedikasi untuk membantu syarikat-syarikat dan pemegang-pemegang saham dalam perancangan mereka untuk meningkatkan nilai perniagaan dan memenuhi objektif kewangan korporat mereka.  Profesional-profesional perbankan dan kewangan kami, terdiri daripada pakar-pakar perbankan pelaburan, kewangan korporat dan penganalisa-penganalisa kewangan dengan pengalaman luas menjangkau pelbagai industri.
Perbendaharaan
Profesional-profesional Perbendaharaan kami terdiri daripada Unit Islam dan Konvensional, di mana setiap Unit tersebut mempunyai kakitangan khusus yang meliputi bidang Pembiayaan dan Pendapatan Tetap. Aktiviti-aktiviti Perbendaharaan kami merangkumi kunci kira-kira dan pengurusan modal, pengurusan kadar faedah / keuntungan, dan pembiayaan & pengurusan kecairan.

Kami menawarkan produk-produk deposit patuh syariah dan juga konvensional bagi memenuhi citarasa pendeposit/pelabur institusi-institusi dan korporat. Kami juga aktif di dalam urus niaga jual beli dan pelaburan instrumen-instrumen pasaran wang serta instrumen-instrumen pasaran modal.

Perkhidmatan kami ditawarkan kepada syarikat-syarikat daripada pelbagai laterbelakang dan industri, di antaranya termasuklah Dana Bersama (Mutual Funds), syarikat-syarikat takaful / insurans, dana pencen, syarikat-syarikat swasta, agensi-agensi kerajaan dan pihak-pihak antara-bank domestik, dengan tujuan untuk menyediakan penyelesaian yang terbaik bagi setiap keperluan unik pelanggan-pelanggan kami.

Hubungi Kami:

Perbendaharaan Konvensional
Funding Unit : 03-2173 8021 
Bonds Unit : 03-2173 8041 
Fax No : 03-2173 8288 

Perbendaharaan Islam
Funding & Bonds Units : 03-2173 8001 
Fax No : 03-2173 8330

Ekuiti
Profesional-profesional Pasaran Ekuiti kami menawarkan pelbagai perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan-pelanggan kami, termasuk agensi-agensi kerajaan, pelabur korporat dan individu, pengurus dana, syarikat insurans dan takaful, serta dana pencen.

Pelaburan Saham

Untuk aktiviti-aktiviti jual-beli saham anda, penjagaan serta keselamatan saham-saham pegangan anda dan wang tunai yang belum dilaburkan.

Pembiayaan Margin Saham

Kami menasihatkan tentang pinjaman Margin untuk pelabur berdedikasi dan aktif, untuk kesenangan mereke dalam memantau dan menguruskan pelaburan mereka. Kami juga memberikan kemudahan kredit kepada pelanggan-pelanggan untuk peluang pelaburan di Bursa Malaysia.

Klik di sini untuk maklumat lanjut

Penajajaminan Stok dan Saham

Pelanggan-pelanggan kami bergantung kepada kami sebagai peneraju dalam perbankan pelaburan. Khidmat nasihat dan penajajaminan kami diiktiraf sebagai di antara yang terbaik dalam industri perbankan dan kewangan.

Penempatan Saham

Kami mempunyai kedudukan yang unik dalam penempatan saham di mana kami mempunyai akses ke atas sumber-sumber sedia ada daripada bank kami, yang membolehkan kami memadankan objektif kewangan pelanggan-pelanggan kami dengan pelabur kewangan yang  strategik dan berkualiti tinggi.

Perkhidmatan Kustodi dan Pengawasan (Nominee)

Kami menyediakan perkhidmatan kustodi (custody) dan pengawasan (nominees) kepada semua pelanggan kami di bawah tiga kategori utama  untuk akaun pengawasan (nominees) :
 
 
  • Akaun pelaburan saham bercagar
  • Akaun pembiayaan margin saham
  • Akaun penjagaan saham (safe keeping)
  
Kami menguruskan semua aktiviti tindakan korporat bagi pihak pelanggan kami, termasuk pemprosesan hak untuk dividen, saham bonus, saham tambahan (rights issue) dan lain-lain tindakan korporat. Penyata bulanan akan dihantar kepada pelanggan-pelanggan kami, di mana bilangan saham yang dikreditkan di bawah akaun penama (beneficial owner) akan di rekodkan seperti mana yang direkodkan oleh Bursa Malaysia Depository.

‘Authorised Depository Agent’

Kami dilantik oleh Bursa Depositori Malaysia Sdn. Bhd. (Bursa Depositori) yang mampu membantu anda membuka akaun depositori bagi memudahkan jual-beli sekuriti, penyelesaian (settlement) dan simpanan yang selamat.

Share:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn