Jawatankuasa Pengurusan – Kumpulan

Dato' Charon Wardini Mokhzani
Pengarah Urusan Kumpulan

Datuk Joseph Dominic Silva
Ketua Pegawai Eksekutif
Bank Pelaburan

Azizi Mustafa 
Naib Presiden Kanan/Ketua
Pembangunan Kewangan

Ahmad Farouk Mohamed
Naib Presiden Eksekutif/Ketua
Kumpulan Pengurusan

Sheikh Shahruddin Sheikh Salim
Naib Presiden Kanan/Ketua
Kumpulan Operasi Bank

Vacant
Naib Presiden Eksekutif/Ketua
Kumpulan Kewangan dan Teknologi Maklumat

Shazalina Ahmad
Naib Presiden Kanan/Ketua
Kumpulan Sumber Manusia 

Hadidah Amin
Naib Presiden Kanan/Ketua
Kumpulan Sekretariat dan Perundangan

Ahmad Rafidi Harun
Naib Presiden Kanan/Ketua
Kumpulan Perkhidmatan Jaminan Kawalan

Mahayudin Ismail
Naib Presiden Kanan/Ketua
Kumpulan Pengurusan Risiko

Meor Ibrahim Othman
Naib Presiden/Ketua
Kumpulan Pematuhan


Abdul Malek Abdul Hafiz
Naib Presiden Kanan/Ketua
Kumpulan Perkhidmatan Korporat

Johnson Rudd A/L Sunny Rudd
Ketua Pegawai Eksekutif
Pembiayaan Mezanin