Jawatankuasa Pengurusan – Kumpulan

Dato' Charon Wardini Mokhzani
Pengarah Urusan Kumpulan

Datuk Joseph Dominic Silva
Ketua Perbankan Pelaburan

Azizi Mustafa
Ketua Pembangunan Kewangan

Ahmad Farouk Mohamed
Ketua Kumpulan Pengurusan

Sheikh Shahruddin Sheikh Salim
Ketua Kumpulan Operasi Bank

Vacant
Ketua Kumpulan Kewangan dan Teknologi Maklumat

Shazalina Ahmad
Ketua Kumpulan Sumber Manusia

Hadidah Amin
Ketua Kumpulan Sekretariat dan Perundangan

Ahmad Rafidi Harun
Ketua Kumpulan Perkhidmatan Jaminan Kawalan

Mahayudin Ismail
Ketua Kumpulan Pengurusan Risiko

Meor Ibrahim Othman
Ketua Kumpulan Pematuhan


Abdul Malek Abdul Hafiz
Ketua Kumpulan Perkhidmatan Korporat

Johnson Rudd A/L Sunny Rudd
Ketua, Pembiayaan Mezanin